Jeg holder en ordentlig tone i debatten!

Preben Bang Henriksen

Venstre

Statslige arbejdspladser til Nordjylland
- vi har super arbejdskraft og lave omkostninger

Preben Bang Henriksen

Venstre

3. Limfjordsforbindelse nu
- om få år er der kritisk trængsel

Preben Bang Henriksen

Venstre

12 problemstillinger, der skal gøres noget ved

 1. En ordentlig TONE i debatten uden evindelige skænderier, mudderkastning og tilsvining af modparten.
 2. Et samarbejde hen over midten. Yderfløjenes indflydelse skal begrænses.
 3. Igangsætning af Den 3. Limfjordsforbindelse senest i 2024. Gerne med et vejanlæg i en bue væk fra Aalborg - dvs. længere mod vest. Det er en fornuftig, alternativ placering - og en klar mulighed jfr. Vejdirektoratet.  
 4. Endnu flere statslige arbejdspladser til Nordjylland. 1000 statsjobs er fint, men ikke nok til et balanceret Danmark.
 5. Vi har et godt sundhedsvæsen. Men vi lever heldigvis længere og længere. Derfor skal vi have flere sundhedshuse, flere akutbiler til hurtig udrykning og - ikke mindst - mange flere sygeplejersker og læger overalt i Nordjylland.
 6. Mere politi i hele DanmarkOgså i Nordjylland. Afskaffelsen af landbetjenten efterlod en utryghed. Vi skal have trygheden tilbage.
 7. Fortsat dobbeltstraf til rockere og ingen prøveløsladelse. Bander skal ikke styre gaderne - heller ikke i Nordjylland.
 8. Hårdere straffe for grov mishandling. At klippe et offers legemsdele af skal straffes væsentligt hårdere end fængsel i 2-3 år (og prøveløsladelse efter 2/3 tid!).
 9. Når staten har tabt en retssag, skal staten kun undtagelsesvis kunne trække borgeren igennem en lang ankesag. Staten har ubegrænsede midler til egen advokat (Kammeradvokaten).
 10. Statsligt arbejde - ikke mindst forsvarsarbejde - skal ikke sendes udenlands, når det lovligt udføres af danske virksomheder, herunder de nordjyske værfter.  
 11. Ekspropriation til private formål skal være den absolutte undtagelse. Og der skal betales fuld erstatning til borgeren.
 12. Nordjyske værdier i Folketinget. Jeg bor i Nordjylland. Jeg har altid boet i Nordjylland - og jeg har faktisk ikke tænkt mig at flytte!

 

 

Det er sund fornuft på nordjysk

En ordentlig TONE i debatten uden evindelige skænderier, mudderkastning og tilsvining af modparten

Læs mere...

Kandidat i Aalborg Nord

Du har mulighed for at stemme på mig i hele Nordjyllands Storkreds, det vil sige fra Skagen til Hobro og fra Thisted til Hals.

Læs mere...

Ultimate Web