Jeg holder en ordentlig tone i debatten!

Preben Bang Henriksen

Venstre

Statslige arbejdspladser til Nordjylland
- vi har super arbejdskraft og lave omkostninger

Preben Bang Henriksen

Venstre

3. Limfjordsforbindelse nu
- om få år er der kritisk trængsel

Preben Bang Henriksen

Venstre

12 problemstillinger, der skal gøres noget ved

(Rækkefølgen er uprioriteret):
 

 1. En ordentlig TONE i debatten uden evindelige skænderier, mudderkastning og tilsvining af modparten
 2. Flere statslige arbejdspladser til Nordjylland
 3. Igangsætning af den 3. Limfjordsforbindelse, evt. finansieret af pensionskasserne
 4. Revision af planloven
 5. Hårdere straffe for grov mishandling
 6. Rocker-relateret kriminalitet skal ikke berettige til prøveløsladelse
 7. Presselovgivningen skal ændres, så der dels idømmes pressen højere straffe ved urigtig omtale, dels betales offeret reel erstatning
 8. Mere tryghed i Danmark.  Jeg accepterer ikke, at der er områder, hvor politi og brandvæsen ikke tør komme
 9. Når Staten har tabt en retssag, skal Staten kun undtagelsesvis kunne trække borgeren igennem en lang ankesag.  Statens midler er uanede
 10. Ekspropriation til private formål skal være den absolutte undtagelse – og erstatningen skal i øvrigt falde straks ved ekspropriationen
 11. Vandmiljøplaner, som landbruget kan leve med
 12. Effektiv indsats - og effektiv straf - overfor indbrudskriminalitet

 

 

Det er sund fornuft på nordjysk

En ordentlig TONE i debatten uden evindelige skænderier, mudderkastning og tilsvining af modparten

Læs mere...

Kandidat i Aalborg Nord

Du har mulighed for at stemme på mig i hele Nordjyllands Storkreds, det vil sige fra Skagen til Hobro og fra Thisted til Hals.

Læs mere...

Ultimate Web